سلام

یکم تو رنگ بندی گیر کردم

به نظرتون کدوم بهتره؟ و کمتر چشمو اذیت می کنه؟

اولی:

 

دومی:

 

من خودم دومی رو ترجیح میدم. چون احساس می کنم اولی خیلی تو چشم میزنه!